Niższe wymagania sprawnościowe dla kandydatów do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej?

Już niebawem proces przyjęcia strażaka do służby kandydackiej może odbywać się na nowych, zmienionych zasadach. Tak wynika przynajmniej z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyjmowania do służby kandydackiej w Państwowej Straży Pożarnej. Zmiany dotyczyć mają m.in. testów sprawności fizycznej.