Przypominamy o obowiązkach informacyjnych dotyczących projektów realizowanych z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych

Informujemy, że 26 maja 2021 zostało opublikowane „Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych”.