Ransomware – czy to zagrożenie jest rzeczywiście ważne?

“Hack dekady” (atak na infrastrukturę krytyczną w USA), atak na Colonial Pipeline czy blokowanie sieci szpitali w trakcie pandemii pokazały nam, jakie są skutki ataków ransomware wymierzanych w infrastrukturę krytyczną państwa. Jednak te ataki – przeprowadzone na wielką skalę i niosące za sobą gigantyczne skutki – nie powinny kształtować naszego myślenia o tego typu cyberzagrożeniach, a tym bardziej nie powinny zniechęcać nas do stosowania odpowiednio przygotowanych zabezpieczeń niezależnie od tego jakiej wielkości organizacją zarządzamy.