Rozporządzenie w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy budynków po pożarze w Nowej Białej

Nowa Biała została ujęta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zastosowania szczególnych zasad odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania pożaru, który miał miejsce 19 i 20 czerwca 2021 r., w miejscowości Nowa Biała w gminie Nowy Targ. Oznacza to ułatwienia dla poszkodowanych ponieważ do wyżej wymienionych prac związanych z odbudową ma zastosowanie Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów…