Służy mundurowe potrzebują ustawy antymobbingowej?

Reakcja na mobbing to obowiązek formacji; poszukujemy najlepszych rozwiązań antymobbingowych – zapewnił zastępca komendanta głównego policji nadinsp. Paweł Dobrodziej podczas sejmowej komisji, na której rozmawiano o przypadkach mobbingu w formacji. Zgodnie ze statystykami KGP, tego typu zgłoszeń jest około 29 rocznie. Jak oceniła Katarzyna Kozłowska z fundacji 'Say Stop', dane te są jednak mało wiarygodne.