Ministerstwo klimatu proponuje 7 GW zapotrzebowania na moc w aukcji głównej na 2026 r.

Ministerstwo klimatu zaproponowało zapotrzebowanie na moc w aukcji głównej rynku mocy dla okresu dostaw w 2026 r. na poziomie 7085 MW. Resort skierował do konsultacji i uzgodnień projekt odpowiedniego rozporządzenia.