Mocny debiut energetycznej firmy na giełdzie w Warszawie

Onde, spółka z grupy kapitałowej Erbudu działająca w sektorze OZE, zadebiutowała 19 lipca na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Pierwsza oferta publiczna zakończyła się sukcesem. Udało się uplasować wszystkie akcje nowej emisji, jak i już istniejące. Na otwarciu kurs akcji wzrósł wobec ceny odniesienia o 15,38 proc. i wyniósł 30 zł. Kurs praw do akcji (PDA) wzrósł o 11,54 proc., do 29 zł.