UE chce przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy i śledzić transakcje kryptowalutowe

Unia Europejska chce skuteczniej przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy. W ramach przeglądu przepisów prawnych dotyczących zapobiegania temu procederowi, KE zaproponowała pełne stosowanie regulacji do sektora kryptowalut.