5G po fińsku. „Najbardziej pożądany” model wdrażania?

Przyjęty przez Finlandię model wdrażania 5G jest „najbardziej pożądany”, ponieważ uwzględnia fundamentalne zasady (m.in. ochronę własności), wymogi UE oraz kwestie wolnorynkowe – wynika z raportu opracowanego przez ekspertów niezależnej firmy firmy specjalizującej się w prawie AVANCE. Stanowi również przykład dla innych państw ze względu na stworzone regulacje prawne oraz współpracę sektora państwowego z prywatnym. Jego ogromna zaleta wynika także z tego, że pełnia władzy i odpowiedzialność za cały proces spoczywa na jednym wyspecjalizowanym podmiocie. Jednak aby wprowadzić tego typu model w państwie, konieczne jest spełnienie kluczowych warunków. Jakich?