Ekologiczne działania w Golczewie

„Segregujemy – w czystości żyjemy”, to projekt zrealizowany dzięki uzyskanym środkom z Programu Społecznik na lata 2019-2021 – Program Marszałkowski”. W świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Publicznych w Golczewie odbyły się spotkania poprowadzone przez pracowników Celowego Związku Gmin R- XXI ze Słajsina, które miały na celu przybliżenie uczestnikom projektu temat segregacji odpadów. Na prelekcjach omawiano najważniejsze informacje dotyczące sposobu segregacji i przetwarzania odpadów. Te spotkanie były podstawą do stworzenia EKOPLAKATÓW promujących segregację śmieci, dbanie o nasze środowisko a przede wszystkim były podstawą do pobudzenia u najmłodszych obowiązku dbania o naszą planetę. W czasach, kiedy występuje bardzo dużo zagrożeń dla środowiska naturalnego, wyszliśmy naprzeciw wszystkim niebezpieczeństwom środowiskowym wraz z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół Publicznych w Golczewie. Wspólne działanie w dobrym celu poprzez stworzenie EKOPLAKATÓW pokazało nie tylko uczniom naszej szkoły, ale i wszystkim biernym i czynnym uczestnikom projektu, że zmiana zależy od nas samych.