Majówka pod „Smrekiem”

Przed Domem Pomocy Społecznej „Smrek” w Zaskalu odbyła się w niedzielny wieczór Majówka. Tradycją jest, że wierni modlą się z Księdzem Pawłem Antolakiem przy kapliczkach w Zaskalu. Ksiądz Paweł, który jest jednocześnie kapelanem w Domu Pomocy Społecznej, postanowił zaprosić również do wspólnej modlitwy mieszkańców „Smreka”, którzy pozostali jednak na terenie ośrodka. Maj jest w Kościele miesiącem poświęconym szczególnie czci Matki Bożej. Słynne „majówki” – nabożeństwa odprawiane wieczorami w…