PGNiG Obrót Detaliczny dostarczy blisko 60 mln m3 gazu dla Maspeksu

PGNiG Obrót Detaliczny podpisał nowy kontrakt na dostawy gazu ziemnego dla Grupy Kapitałowej Maspex, będącej jednym z liderów segmentu produktów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Zgodnie z umową PGNiG dostarczy blisko 60 mln m3 gazu do końca 2023 roku.