Państwo Islamskie w sieci. Czy uwierzysz we wszystko co zobaczysz?

Jak zostało wskazane w części pierwszej analizy zjawisko terroryzmu niewątpliwie połączone jest z mediami (tymi klasycznymi jak i nowymi formami) i działa na zasadzie wzajemnej synergii. Nie inaczej było w wypadku Państwa Islamskiego, jednak z uwagi na konieczność dopasowania swojej komunikacji do obowiązujących trendów, Daesh przeniosło ją do internetu i mediów społecznościowych. Jak pokazują wyniki badań kanałów komunikacji oraz strategii ich wykorzystania, Państwu Islamskiemu udało się wytworzyć zorganizowaną siatkę kanałów medialnych.