MAE: OZE przyciągną 70% inwestycji w energetykę w 2021 r.

Globalne inwestycje w energię prawdopodobnie wzrosną do poziomu sprzed pandemii w tym roku, przy czym większość środków finansowych zostanie przeznaczona na odnawialne źródła energii, ale ostatecznie finansowane nowe moce wytwórcze nie będą zgodne z długoterminowymi celami klimatycznymi.