Dolnośląskie: NFOŚiGW przeznaczy 2 mln zł na termomodernizację szpitala w Jaworze

NFOŚiGW przeznaczy 2 mln zł na inwestycję poprawiającą efektywność energetyczną szpitala – Jaworskiego Centrum Medycznego. Pozwoli to zminimalizować zużycie energii, uzyskać lepsze ocieplenie budynków placówki oraz podwyższyć standard opieki medycznej.