Niezrealizowane przetargi kolejowe destabilizują firmy budowlane

Od lat drastycznie rośnie różnica między przewozami drogowymi a kolejowymi – na niekorzyść tych drugich. Jednym z powodów jest zbyt wolne tempo realizacji inwestycji mających zmodernizować kolej. Ten rok nie przyniesie istotnej poprawy, a dane po pięciu miesiącach wskazują na załamanie się planów inwestycyjnych PKP PLK – ocenia Krzysztof Niemiec, wiceprezes zarządu TrackTec.