W Starostwie Powiatowym w Nowym Targu został zatrudniony doradca ds. klimatu i środowiska – Ekodoradca

Od 1 czerwca 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu został zatrudniony doradca ds. klimatu i środowiska – Ekodoradca. Do głównych zadań Ekodoradcy będzie należeć pomoc w osiąganiu celów Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego poprzez: wsparcie gmin w realizacji zadań w zakresie ochrony powietrza, koordynację działań gmin w zakresie wykorzystania OZE i budownictwa energooszczędnego, itp., współpracę z gminami i Urzędem Marszałkowskim, wymianę doświadczeń i dobrych…