Osoby w kryzysie bezdomności wykluczone z programu szczepień? „Rząd się trochę spóźnił”

Szczepienia przeciw COVID-19 w Polsce trwają od pół roku. Mimo to wciąż nie określono wytycznych dotyczących szczepień osób znajdujących się w kryzysie bezdomności. Jak mówią nam członkowie organizacji pozarządowych, między resortami „trwa wymiana pism”. A osoby te czekają, choć są grupą szczególnie narażoną na zakażenie.