Certyfikat covidowy konieczny także na koncertach? „Potrzebne uregulowania prawne”

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że oprócz konieczności pokazania certyfikatu COVID-owego na granicy, będzie mógł go oczekiwać na przykład organizator koncertu. Wzbudza to jednak wątpliwości pod względem prawnym. – Trzeba jakieś przepisy w Polsce w tej kwestii uchwalić, a nie mamy obecnie żadnych regulacji – wskazuje dr Paweł Litwiński, prawnik i ekspert ds. RODO.