PGNiG Termika sponsorem Polskiej Opery Królewskiej

Spółka z GK PGNiG została sponsorem Polskiej Opery Królewskiej. Firma zgodnie ze strategią sponsoringową od lat angażuje się w działania na rzecz kreowania i promocji wydarzeń reprezentujących polską kulturę i sztukę. Spółka będzie wspierała działalność opery w zakresie organizacji przedstawień, produkcji operowych i wszelkiej działalności koncertowej oraz artystycznej.